DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W SZCZEGÓLNOŚCI

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i lit. c) RODO w celu:

  • zawarcia umowy (dane niezbędne do zawarcia umowy, ty decydujesz, w razie ich nie podania brak możliwości zawarcia umowy)
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy (podanie danych warunkiem zawarcia i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia i wykonania umowy)

na podstawie art.9 ust.2 lit.a RODO tj. zgody w konkretnym celu – dane szczególnych kategorii np: zdrowia | wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości) | na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi umowy (np. obsługi reklamacji, gwarancji), zabezpieczenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed nimi (do lat 6), w wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora przez okres przewidziany przepisami prawa (np. wynikający z przepisów podatkowych, rachunkowych), dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWA OSOBY KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo żądania od Administratora usunięcia danych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (otrzymania i/lub przesłania ich innemu administratorowi), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:

Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), kancelarie prawne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

ZAPEWNIENIE

Zapewniamy użytkowników strony internetowej www.mokna.pl, iż przestrzegamy prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym prawem i przypominamy, że od Was również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania ze strony internetowej www.mokna.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. MAKS Maćkowiak Sebastian Ul. 1-go Maja 133, 45-356 Opole. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymaganym przepisami prawa. Odbiorcami powierzonych danych osobowych mogą być:

  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  • operatorzy pocztowi i kurierzy
  • inne podmioty, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne w celu zabezpieczenia usług.

Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych w Opolu. W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez P.H.U. MAKS Maćkowiak Sebastian celu nawiązania kontaktu. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych wymaganych przez HANO Joanna Więcław jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Prenumerata elektronicznego newslettera www.mokna.pl, w którym przedstawiamy nowości oraz promocje wymaga podania jedynie adresu e-mail. Wysyłamy e-mail zwrotny z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Jeśli potwierdzisz chęć otrzymywania newslettera, to Twój adres zostanie dodany do listy mailingowej.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o produktach, cenach, promocjach itd. oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mają możliwość zadawania pytań, przedstawiania opinii, itp. Przechowujemy korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na pytania. Pragnąc zapewnić najwyższej jakości usługi zapraszamy do kierowania pytań i opinii pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COOKIES

W trakcie korzystania z naszej strony internetowej www.mokna.pl mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie. Używana przez Was przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych.

Data wejścia w życie: 21-Feb-2024
Ostatnia aktualizacja: 21-Feb-2024

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Niniejsze zasady dotyczące plików cookie wyjaśniają, czym są pliki cookie i w jaki sposób ich używamy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane, oraz jak zarządzać ustawieniami plików cookie.

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich fragmentów informacji. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika po załadowaniu strony internetowej w przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu witryny, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszych wrażeń użytkownika i zrozumieniu, jak działa witryna oraz analizowaniu tego, co działa i gdzie wymaga poprawy.

JAK UŻYWAMY PLIKOW COOKIE?

Jak większość usług online, nasza witryna wykorzystuje pliki cookie stron trzecich i własnych do różnych celów. Własne pliki cookie są głównie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.

Zewnętrzne pliki cookie używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, w jaki sposób witryna działa, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą witryną, zapewniając bezpieczeństwo naszych usług, dostarczając reklamy, które są dla Ciebie odpowiednie, a przede wszystkim zapewniając lepsze i ulepszone wrażenia użytkownika oraz pomagając przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną.

JAKICH CIASTECZEK UŻYWAMY
 
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE

Ustawienia plików Cookie

Preferencje dotyczące plików cookie można zmienić w dowolnym momencie, klikając powyższy przycisk. Umożliwi to ponowne wyświetlenie banera zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.

Ponadto różne przeglądarki oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez witryny internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy technicznej dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, zapoznaj się z jej oficjalnymi dokumentami pomocy technicznej.